Trendy na trhu s energetickými službami

Nový prieskum trhu s energetickými službami (vykonaný v rámci projektu QualitEE) priniesol zaujímavý prehľad vývoja národných trhov s energetickými službami v Európe. Tento prieskum z roku 2019 je už druhým prieskumom projektu QualitEE …

Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

Efektívne využívanie energie je dôležitým predpokladom pre úspech energetickej revolúcie a pre dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia v Európe. Spoločnosti, ktoré poskytujú, propagujú a implementujú kvalitné energetické služby sú základom toho, …

Uplatní sa EPC pri rekonštrukcii vysokoškolských internátov?

V zmysle vyhlásení predstaviteľov vlády z predchádzajúcich týždňov sa pri rekonštrukcii vysokoškolských internátov uvažuje s využitím metódy EPC – Energy Performance Contracting-u (resp. garantovaná energetická služba – GES, podľa slovenskej legislatívy) ). Dôvodom …

Konferencia Energetický manažment 2018

Zástupcovia Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa 19.-20.marca 2018 zúčastnili 4.ročníka konferencie Energetický manažment 2018 , ktorý sa konal v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Ústrednou témou tohto ročníka boli „Efektívne …

Energetický manažment: Ako efektívne využívať energiu

Legislatívne prostredie, kvalita služieb a softvér v energetickom manažmente. Aj to sú témy štvrtého ročníka konferencie Energetický manažment s podtitulom Efektívne riešenia a využívania energie. Odborní garanti konferencie, doc. Michal Krajčík zo Slovenskej technickej …

Platforma poradcov pre garantované energetické služby

Na Slovensku vznikla platforma poradcov pre GES a Asociácia poskytovateľov energetických služieb  stála pri jej zrode. Platforma poradcov pre garantované energetické služby je neformálne a dobrovolné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre …