Konferencia Energetický manažment 2018

APES_admin Aktuality

Zástupcovia Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa 19.-20.marca 2018 zúčastnili 4.ročníka konferencie Energetický manažment 2018 , ktorý sa konal v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Ústrednou témou tohto ročníka boli „Efektívne …

Energetický manažment: Ako efektívne využívať energiu

admin Aktuality

Legislatívne prostredie, kvalita služieb a softvér v energetickom manažmente. Aj to sú témy štvrtého ročníka konferencie Energetický manažment s podtitulom Efektívne riešenia a využívania energie. Odborní garanti konferencie, doc. Michal Krajčík zo Slovenskej technickej …

Platforma poradcov pre garantované energetické služby

APES_admin Aktuality

Na Slovensku vznikla platforma poradcov pre GES a Asociácia poskytovateľov energetických služieb  stála pri jej zrode. Platforma poradcov pre garantované energetické služby je neformálne a dobrovolné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre …

Školenie poradcov pre GES

APES_admin Aktuality

Asociácia poskytovateľov energetických služieb a jeden z jej členov SE Predaj prevzali záštitu nad vzdelávacím kurzom pre poradcov garantovaných energetických služieb, ktorý organizuje Energetické centrum Bratislava v rámci projektu GuarantEE podporeného z programu EU …

Česká cesta

admin Aktuality, Blog

Nedávno som sa zúčastnil na diskusii o podpore projektov zvyšovania energetickej efektívnosti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia ČR s dodávateľmi energetických služieb. Debata bola o „technikalitách“ systému, ktorý dobre funguje, a …