EFEKTIA 2018

Najlacnejšia a najefektívnejšia  energia je tá, ktorá sa ušetrí a nespotrebuje. Tá, ktorá prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, udržateľnosti, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je nielen získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša GES – garantovaná energetická služba.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK), vyhlasuje druhý ročník súťaže EFEKTIA – oceňovať sa budú najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.

 
 

Prihlásenie projektu

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko:
email:
Telefón:

Kategória

Projekt

Názov projektu
Prihlasovateľ projektu
Cieľ projektu/motivácia
Miesto realizácie
Obdobie realizácie
Popis realizácie a technické riešenia
Výsledok/Prínos projektu
Celkové skutočné náklady
Plánovaná ročná úspora energie
Garantovaná energetická služba EPC ÁnoNie

 

 

Kto sa môže prihlásiť

O ocenenie EFEKTIA 2018 sa môžu uchádzať

  • podnikateľské subjekty
  • štátne a verejné inštitúcie
  • obce a mestá

so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v období od mája 2015 do mája 2018 a neboli prihlásené do súťaže v roku 2017.

Každý účastník môže do súťaže nominovať viac svojich projektov, zameraných na energetickú efektívnosť, zrealizovaných do termínu vyhlásenia ocenenia.

Kategórie
  • Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

  • Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti v súkromnom sektore – priemysel, obchod, služby a administratíva. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

 

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

 
Víťazov súťaže vyhlásime na slávnostnom galavečere 25.októbra 2018

Generálni Partneri

 

 

Slovenske elektrarne partner EFEKTIA

 
S podporou
Mediálni partneri