EFEKTIA 2019

Najlacnejšia a najefektívnejšia  energia je tá, ktorá sa ušetrí a nespotrebuje. Tá, ktorá prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, udržateľnosti, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je nielen získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ale aj prispievať k tomu, že verejný a súkromný sektor bude poznať všetky výhody, ktoré so sebou prináša GES – garantovaná energetická služba.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK), vyhlasuje tretí ročník súťaže EFEKTIA – oceňovať sa budú najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore.

 
 

Prihlásenie projektu

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko:
email:
Telefón:

Kategória

Projekt

Názov projektu
Prihlasovateľ projektu
Cieľ projektu/motivácia
Miesto realizácie
Obdobie realizácie
Popis realizácie a technické riešenia
Výsledok/Prínos projektu
Celkové skutočné náklady
Plánovaná ročná úspora energie
Garantovaná energetická služba EPC ÁnoNie
Súhlas so zverejnením projektu súhlasím so zverejnením projektu počas vyhodnotenia súťaže a propagácie súťaže EFEKTIA

 

 

Kto sa môže prihlásiť

O ocenenie EFEKTIA 2019 sa môžu uchádzať

  • podnikateľské subjekty
  • štátne a verejné inštitúcie
  • obce a mestá

so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť v období od januára 2017 do septembra 2019 a neboli prihlásené do predcházadzajúcich ročníkov súťaže EFEKTIA.

Každý účastník môže do súťaže nominovať viac svojich projektov, zameraných na energetickú efektívnosť, zrealizovaných do termínu vyhlásenia ocenenia.

Kategórie
  • Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom sektore. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

  • Porota bude hodnotiť najlepšie projekty energetickej efektívnosti v súkromnom sektore – priemysel, obchod, služby a administratíva. Posudzovať bude technické riešenia aj prínos projektu. Porota v rámci kategórie môže udeliť aj špeciálne ocenenie za inovatívnosť, garantovanú úsporu energie, či cenu širšej odbornej verejnosti.

 

Prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

 

Víťazov súťaže vyhlásime

7. novembra 2019

 

Generálny Partner

 

 
 
S podporou
Mediálni partneri