Členmi Asociácie poskytovateľov energetických služieb v súčasnosti sú:

Poskytovatelia energetických služieb

 • AB Facility s. r. o. 
 • Amper Savings s.r.o.
 • CAMASE a.s.
 • e-Dome, a.s.
 • ENGIE Services a.s.
 • innogy Solutions, s.r.o.
 • KOOR, s.r.o.
 • perspettiva s.r.o.
 • SE Predaj, s.r.o.
 • Siemens s.r.o.
 • Veolia Energia Slovensko, a. s.
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o.

Poradcovia pre prípravu projektov energetických služieb

 • CityEnergy s.r.o.
 • Energetické centrum Bratislava
 • ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
 • Enviros, s.r.o.
 • Tatra Tender s.r.o.