APES - Asociácia Poskytovateľov Energetických Služieb

shutterstock_92563774 0

Value for Money

Uplatniť koncept hodnoty za peniaze pre utrácanie verejných peňazí je na Slovensku posledný hit. Ako u každej módy, je okolo toho dosť hluku. Uvidíme, aké ovocie tento chvályhodný prístup prinesie v systéme, charakterizovanom obmedzenou...

shutterstock_93643048 0

Energetické služby sú na Slovensku čoraz populárnejšie

Európska banka pre obnovu a rozvoj ocenila pri príležitosti ukončenia programu MunSEFF úspešné projekty v samosprávach. Sme radi, že ocenenia získali tiež naši členovia, ktorým týmto blahoželáme.   Viac informácií na stránke portálu EurActiv.sk

shutterstock_97134023 0

Názory: Politicky nekorektne o úsporách energie

Publikované programy politických strán a pokus serveru vEnergetike s cieľom získať od kandidujúcich strán priame a špecifické odpovede k téme energetickej efektívnosti bez prekvapenia ukázali, že táto téma nie je pre nikoho prioritou.  ...

shutterstock_169190003 0

Politici bez odborných energetických kapacít

Postoj politických strán k budúcnosti riešenia energetickej efektívnosti na Slovensku je pre odborníkov nepochopiteľný. APES však politikov upozorňuje, že pri správnom uchopení témy môžu počítať aj so zvyšovaním zamestnanosti a znižovaním nákladov pre priemysel,...

shutterstock_92398906 0

Energetická efektívnosť je jeden zo zdrojov energie

Čaro zvyšovania energetickej efektívnosti spočíva v tom, že prostriedky investované do opatrení na jeho dosiahnutie sa vrátia vo forme ušetrených nákladov na (ne)spotrebovanú energiu.   Viac v článku M. Lauka na portáli venergetike.sk

shutterstock_163849037 0

Obsah školy EPC

V kapitole Zákon č. 321/2014 a EPC vysvetľujeme, že EPC je garantovanou energetickou službou v zmysle tohto zákona. Základný model EPC obsahuje po prípravnej fáze projektu realizáciu modernizácie, riadenie a supervizovanie úspor a ich...

partneri