CHCETE SA STAŤ ZÁKAZNÍKOM EPC?

Pri skúmaní príčin, prečo projekty EPC na Slovensku sa uplatňujú menej úspešne ako napríklad v susednej ČR alebo Rakúsku, som  pri interview veľmi často dostal odpoveď: “stratili sme sa v procese, nevedeli sme ako postupovať, bolo priveľa nejasností, nezodpovedaných otázok a nepochopení, stratili sme vôľu pokračovať …“. Obvykle pracovník prichádzajúci s myšlienkou na projekt EPC (EPC vyžaduje silnú osobnú iniciatívu na strane poskytovateľa aj prijímateľa služby) nevedel presvedčiť kolegov a nadriadených o tom, ako sa dajú prekonať úskalia procesu a využiť inherentné výhody modelu EPC, lebo bez vlastnej praxe nemal dostatok presvedčivých odpovedí na zložité otázky, ktoré vyplývajú z charakteru tohto business modelu.

 

Áno, EPC je relatívne zložitý business model a na Slovensku málo používaný. To ale neznamená, že by sa ho potenciálni zákazníci mali obávať. Dôležité je pridržiavať sa hlavných princípov a nenechať sa zneistiť. EPC sa v podstate  sústreďuje na to hlavné – na peniaze, a tomu všetci rozumieme. Nesporné environmentálne prínosy a zvýšenie kvality prostredia pre život ľudí ukazujú, že ide o peniaze investované správnym smerom. Nakoniec, ide o investovanie „cudzích“ peňazí,  a s  uplatnením garancie, že k strate nepríde, iba prínos je Váš. To je hádam sen každého hospodára (ak nie Váš, môj určite).

 

Modernizácia cez EPC 50-ročnej budovy, ktorá viedla k 35% úspore nákladov na nakupované energie, skokovo zvýšila komfort  používateľov budovy a bola financovaná z toho, čo by prijímateľ služby zaplatil za 6 rokov navyše za energiu, ak by iba sedel so založenými rukami, bola označená ako

 • zázrak
 • popretie toho, s čím pracujeme ako realitní agenti
 • nasledovaniahodný projekt
 • najväčší trik od performancií Davida Copperfielda
 • výzva pre nášho primátora, župana, SMER, SaS …
 • čistá náhoda
 • príležitosť pre finančných investorov
 • dôkaz, že Slováci sú inovatívni, kvalifikovaní a vedia dosahovať vysoké ciele
 • dôkaz, akí sú úradníci nedbanliví a leniví, že ten objekt nechali tak dlho chátrať, aby sa taký projekt musel oplatiť
 • víťazstvo ducha nad hmotou
 • sladké ovocie odvážneho, kreatívneho riešenia

 

Hlas ľudu, hlas Boží. Moja stará mama hovorili, že neni šprochu, na ktorom by nebolo pravdy trochu. Súhlasím, že všetky výroky celkom dobre vystihujú realitu EPC na Slovensku.

 

Aj čistá náhoda to niekedy môže byť. EPC nevie riešiť všetky problémy všetkých budov.  Za úvahu ale vždy určite stojí.

 

EPC kontrakt je od princípu win-win. Majiteľ/prevádzkovateľ tej horeuvedenej 50-ročnej budovy určite neprehral.

 

V škole EPC sa spolu s kolegami s APESu usilujeme priniesť niektoré vysvetlenia z pozadia tohto businessu  ale najmä zdôrazniť osvedčené zásady, ktorých by sa ten, kto sa chce  stať prijímateľom EPC služby, mal pridržiavať. Ako poznamenal jeden z mojich respondentov, ovocie víťazstva je sladké…

 

Tomáš Kubečka

výkonný riaditeľ APES