Nová vzorová zmluva o energetickej efektívnosti pre verejný sektor

Zhruba takto pred rokom vydala Európska Investičná Banka podrobnejšie pravidlá na vykazovanie Energy Performance Contractingu (na Slovenku GES – garantovaná energetická služba) ako doplnok k usmerneniu Eurostatu zo septembra 2017 o evidencii zmlúv o energetickej efektívnosti v účtoch verejnej správy. Pri dodržaní nových pravidiel je investícia realizovaná prostredníctvom garantovaných energetických služieb vyňatá z verejného dlhu.

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR začalo následne konať a pripravovať transpozíciu tejto regulácie a nových pravidiel do regulačného a legislatívneho rámca Slovenskej republiky. Záverečnou fázou  zavádzania nových pravidiel bola príprava metodiky na prípravu a realizáciu GES a zároveň aj vzorová zmluva pre verejný sektor.

Nová vzorová zmluva a metodika upravujúca poskytovanie garantovanej energetickej služby pre verejný sektor boli oficiálne zverejnené koncom apríla 2019 na webstránke na stránke MH SR v časti Energetika, Garantovaná energetická služba.