LogoCode_SKZoznam signatárov Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting za Slovensko
List of signatories of the European Code of Conduct for Energy Performance Contracting in Slovakia

Nasledovné organizácie sa zaviazali dodržiavať Eurósky etický kódex pre Energy Performance Contracting vrátane Pravidel pre používanie Európskeho etického kódexu pre Energy Performance Contracting na Slovensku.

Following organizations have committed themselves to support and comply with the European Code of Conduct for Energy Performance Contracting including Rules for utilization of the European Code of Conduct for Energy Performance Contracting in Slovakia.

Poskytovatelia EPC
EPC Providers

 • Amper Savings, s.r.o.
 • COFELY, a.s.
 • e-Dome, a.s.
 • KA Contracting SK, s.r.o.
 • KOOR, s.r.o.
 • SE Predaj, s.r.o.
 • Siemens, s.r.o.
 • Veolia Energia Slovensko, a.s.
 • ZSE Energy Solutions, s.r.o.

Asociácie poskytovateľov EPC
Associations of EPC providers

 • Asociácia poskytovateľov energetických služieb

EPC poradcovia a ostatní signatári
EPC facilitators and other signatories

 • Energetické centrum Bratislava, o.z.
 • ENVIROS, s.r.o.
 • Tatra Tender, s.r.o.
 • MP Profit PB, s.r.o.