Najlepšie energetické služby v Európe budú ocenené

Efektívne využívanie energie je dôležitým predpokladom pre úspech energetickej revolúcie a pre dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany životného prostredia v Európe. Spoločnosti, ktoré poskytujú, propagujú a implementujú kvalitné energetické služby sú základom toho, aby sa darilo energetickú efektívnosť úspešne dosahovať aj v praxi. Na ocenenie snahy týchto spoločností je udeľovaná Európska cena pre energetické služby (EESA), ktorú po jedenásty krát vyhlasuje European Energy Service Initiative.

Cena bude udelená v troch kategóriách. Kategória za najlepšiu propagáciu energetických služieb (Best Energy Service Promoter) je zameraná na aktívnych poradcov pre energetické služby, ktorí svojou činnosťou prispievajú k širšiemu využitiu energetických služieb v Európe. Pre spoločnosti poskytujúce energetické služby (ESCO), ktorým sa podarilo pozitívne ovplyvniť trh zavedením nových produktov a ktoré pri rozvoji trhu podstúpili riziká s tým spojené, je určená kategória pre najlepšieho poskytovateľa energetických služieb (Best Energy Service Provider). V kategórii pre najlepší projekt (Best Energy Service Project) budú ocenené až tri projekty, ktorým sa podarilo vyniknúť v oblasti inovácií, priaznivého vplyvu na životné prostredie alebo v prístupe vytvorenia projektu „na mieru“ pre zákazníka.

Berlínska energetická agentúra, ktorá je hlavným organizátorom tohto ocenenia, prijíma prihlášky do 15. januára 2019. Dokumenty potrebné na prihlásenie si môžete stiahnuť na web stránke www.guarantee-project.eu.

Víťazov vyberie porota, ktorá bude pozostávať z medzinárodných expertov. Ceny budú víťazom udelené počas prestížnej ceremónie v Bruseli začiatkom roka 2019.

Cena EESA je udeľovaná v rámci projektu GuarantEE. Cieľom projektu GuarantEE je vyvíjať inovatívne obchodné a finančné modely pre projekty energetických služieb a posilniť pozíciu a kapacity nezávislých poradcov GES. Projekt je podporený z programu EÚ pre inovácie a výskum Horizon 2020. Viac informácií o projekte je dostupných na:  www.guarantee-project.eu.