Projekt guarantEE – nové modely EPC

Od mája 2016 realizuje Energetické centrum Bratislava v spolupráci s partnermi z ďalších 13 krajín EÚ projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore. Cieľom projektu je …

Value for Money

Uplatniť koncept hodnoty za peniaze pre utrácanie verejných peňazí je na Slovensku posledný hit. Ako u každej módy, je okolo toho dosť hluku. Uvidíme, aké ovocie tento chvályhodný prístup prinesie …

Energetické služby sú na Slovensku čoraz populárnejšie

Európska banka pre obnovu a rozvoj ocenila pri príležitosti ukončenia programu MunSEFF úspešné projekty v samosprávach. Sme radi, že ocenenia získali tiež naši členovia, ktorým týmto blahoželáme.   Viac informácií …

Politici bez odborných energetických kapacít

Postoj politických strán k budúcnosti riešenia energetickej efektívnosti na Slovensku je pre odborníkov nepochopiteľný. APES však politikov upozorňuje, že pri správnom uchopení témy môžu počítať aj so zvyšovaním zamestnanosti a …

Obsah školy EPC

V kapitole Zákon č. 321/2014 a EPC vysvetľujeme, že EPC je garantovanou energetickou službou v zmysle tohto zákona. Základný model EPC obsahuje po prípravnej fáze projektu realizáciu modernizácie, riadenie a …