Energetické služby sú na Slovensku čoraz populárnejšie

Európska banka pre obnovu a rozvoj ocenila pri príležitosti ukončenia programu MunSEFF úspešné projekty v samosprávach. Sme radi, že ocenenia získali tiež naši členovia, ktorým týmto blahoželáme.   Viac informácií …

Politici bez odborných energetických kapacít

Postoj politických strán k budúcnosti riešenia energetickej efektívnosti na Slovensku je pre odborníkov nepochopiteľný. APES však politikov upozorňuje, že pri správnom uchopení témy môžu počítať aj so zvyšovaním zamestnanosti a …

Obsah školy EPC

V kapitole Zákon č. 321/2014 a EPC vysvetľujeme, že EPC je garantovanou energetickou službou v zmysle tohto zákona. Základný model EPC obsahuje po prípravnej fáze projektu realizáciu modernizácie, riadenie a …

Energetické služby majú svoj etický kódex

Asociácia poskytovateľov energetických služieb ponúkla návod na to, čo požadovať a očakávať od dodávateľov služieb. Firmy združené v Asociácii poskytovateľov energetických služieb podpísali Európsky etický kódex pre Energy Performance Contracting …