Financovanie EPC projektov

admin Nezaradené, škola epc 0 Comments

Priebeh projektu EPC z pohľadu zákazníka: ujasnenie si cieľa a očakávaní od projektu EPC výber poskytovateľa garantovanej energetickej služby s najlepším riešením (verejné obstarávanei) podpis zmluvy o EPC (zmluva o energetickej …