Úspora 1,25 milióna dolárov za rok cez EPC projekt

EPC projekt v hodnote 10,2 milióna dolárov zrealizovala spoločnosť Ameresco. Na mestských budovách v Cheshire (Connecticut, USA) boli zrealizované viaceré opatrenia na zníženie spotreby energie. Tieto poli zamerané na výmenu osvetlenia (za LED), nové systémy vykurovania, chladenia a vetrania a inštaláciu nového softvéru pre riadenie prevádzky budov. Celková ročná úspora za uplynulý rok dosiahla 1,25 milióna USD a bude použitá čiastočne na splácanie úveru za zrealizované investície a čiastočne na realizáciu Ďalších opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť na stránkach The Cheshire Herald

Pridaj komentár