Skupina ENGIE mení organizačné riadenie. Chce sa viac zamerať na rozvoj nových služieb.

Skupina ENGIE na Slovensku od 1. júla 2020 mení svoje organizačné riadenie
z regionálneho na divízne. Reaguje tak na meniace sa trhové prostredie, a tiež na meniacu
sa štruktúru vlastných projektov. V budúcnosti by sa chcela ešte viac zamerať na rozvoj
služieb v oblastiach, ktoré zastrešujú novovzniknuté divízie – energetika, správa
nehnuteľností a realizácia projektov a služieb.
So zmenou organizačnej štruktúry súvisí aj vymenovanie členov vedenia pre jednotlivé
divízie. Divíziu energetiky bude riadiť Ing. Martin Žigo, ktorý doposiaľ zastával funkciu
riaditeľa pre Regióny Západ a Stred. Tomáš Korpáš, ktorý v ENGIE Services pôsobil ako Key
Account Manager, je novým členom vedenia a bude zastávať funkciu riaditeľa Divízie správy
nehnuteľností. Divíziu realizácie projektov a služieb bude viesť Ing. Juraj Sochor, ktorý
doteraz riadil Región Bratislava.
„Novovymenovaným členom vedenia ďakujem za ich doterajšiu prácu a želám im v nových
rolách veľa úspechov. Verím, že vďaka silnému personálnemu obsadeniu týchto riadiacich
pozícií, a samozrejme aj s podporou všetkých našich tímov, budeme aj naďalej flexibilne
reagovať na potreby našich klientov, posilníme odbornú spoluprácu naprieč regiónmi
Slovenska a vytvoríme lepšie podmienky pre rozvoj nových projektov a aktivít, a tiež aj pre
odborný rast našich zamestnancov,“ uzatvára Ing. Roman Doupovec, generálny riaditeľ
ENGIE Services.

O ENGIE
ENGIE na Slovensku patrí medzi lídrov v poskytovaní komplexných služieb v oblasti
energetiky, správy nehnuteľností a inštalácií technológií na Slovensku a je jedným z
najväčších privátnych výrobcov tepla. Je súčasťou medzinárodnej Skupiny, ktorá je
popredným globálnym poskytovateľom energetických služieb, výroby, distribúcie a predaja
energie a zemného plynu.

ENGIE je lídrom v transformácii energetiky – využíva lokálne obnoviteľné zdroje energie a
poskytuje svojim zákazníkom energeticky efektívne a cenovo dostupné riešenia s ohľadom
na životné prostredie.
www.engie.sk
www.linkedin.com/company/skupina-engie-slovensko