Projekt QualitEE prispel ku kvalitnejším projektom energetických služieb

Projekt QualitEE sa blíži ku koncu a počas jeho trvania sa projektoví partneri z mnohých krajín Európskej Únie snažili prispieť k zvýšeniu kvality projektov energetických služieb:

  •  vytvorením súboru nástrojov umožňujúcim posúdenie kvality projektu GES v rôznych fázach a z rôznych uhlov pohľadu,
  •  testovaním kritérií kvality na pilotných projektoch,
  •   vytvorením školiacich materiálov,
  •  školením relevantných záujmových skupín a potenciálnych klientov,
  •  vytvorením rôznych schém na zvyšovanie kvality energetických služieb, so zohľadnením špecifík jednotlivých národných trhov.

APES v spolupráci s projektom QualitEE pripravuje zjednodušenú formu schémy, a to rozšírenie Európskeho etického  kódexu pre EPC o vybrané kritériá kvality.

Pre viac informácií o výstupoch projektu QualitEE a pripravovanej schéme si pozrite posledný projektový newsletter.

Projekt QualitEE je podporený podporila Európska Komisia v rámci programu Horizon 2020.