Konferencia Energetický manažment 2018

Zástupcovia Asociácie poskytovateľov energetických služieb sa 19.-20.marca 2018 zúčastnili 4.ročníka konferencie Energetický manažment 2018 , ktorý sa konal v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Ústrednou témou tohto ročníka boli „Efektívne riešenia využívania energie“.

Členovia APES-u sa na konferencii aktívne podieľali vo forme prezentácií. V 1.sekcii pán Máček z firmy Enviros predstavil metódu Monitoring &Targeting s využitím pokročilého softwaru, ako základ  pre dosahovanie cieľov energetického manažmentu v priemyselných podnikoch.

Druhú sekciu zameranú na zvyšovanie kvality energetických služieb viedol predseda APES-u pán Marcel Lauko, ktorý zároveň v prezentácii vysvetlil vplyv projektovej prípravy na kvalitu projektov GES. Pohľad poskytovateľa na zabezpečenie kvality projektov GES predniesol pán Čurka z ENGIE Services a požiadavky na kvalitu GES vo verejnom obstarávaní popísal pán Revický z firmy Tatra Tender.

Konferenciu uzatvoril Pavol Tužinský z Energy Centre Bratislava prednáškou na tému „Technické nástroje a ich začlenenie do systému energetického manažmentu“.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb bola tiež generálnym partnerom konferencie.