Prieskum projektu QualitEE využila aj medzinárodná energetická agentúra

Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency – IEA) zverejnila výsledky výskumu venujúceho sa spoločnostiam poskytujúcim energetické služby (Energy services company – ESCO). Výskum prebiehal počas roka 2018 a pokrýval 25 krajín.

Jedným zo záverov výskumu je odhad globálneho trhu ESCO, ktorý v roku 2017 dosiahol hodnotu 28.6 miliárd amerických dolárov. Navyše oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal globálny trh ESCO nárast o 8%. Ďalším zistením IEA bolo aj to, že európsky trh je v porovnaní s inými regiónmi málo rozvinutý.

IEA publikovala aj výsledky pre jednotlivé krajiny, pri ktorých čerpala aj z prieskumu trhu robeného v rámci projektu QualitEE.

Vybrané informácie ohľadom slovenského trhu za obdobie 2017/2018 okrem iných sú:

  • Priemerná doba trvania EPC zmluvy je 5 – 10 rokov s priemernou hodnotou 200 – 500 tisíc €
  • Hlavnými dôvodmi uzatvárania EPC zmlúv sú garancia energetických úspor a financovanie zo strany ESCO
  • Za hlavnú prekážku je považovaná dostupnosť dotácií a nedostatočná podpora projektov zo strany štátu

Ďalšie informácie o ESCO segmente trhu nájdete na webových stránkach IEA, prípadne si pozrite webinár o novinkách na globálnom trhu.