Záštita

Záštitu nad ocenením EFEKTIA prezval JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu.

„Európa dnes viac ako inokedy stojí na čele celosvetového úsilia v oblasti klímy. Nielen tým, že vytvára podmienky pre trvalo udržateľnú zamestnanosť, rast a investície, ale aj nemennosťou svojich  záväzkov v oblasti klímy a energetiky. Európa je na prahu revolúcie čistej energie, teda energie, ktorá je vyrobená najviac šetrným spôsobom smerom k životnému prostrediu. Častokrát zvyknem opakovať, že najlacnejšia, najčistejšia a najbezpečnejšia energia je tá, ktorá sa vôbec nespotrebuje. Preto aj energetickú efektívnosť treba považovať za samostatný zdroj energie. Ide o jeden z najhospodárnejších spôsobov prechodu súčasných energetických systémov na nízkouhlíkové hospodárstvo, ktoré je základom stratégie Energetickej únie, ako aj nového podnikateľského modelu, ktorý bude v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať.  Som rád, že Slovensko je na dobrej ceste splniť svoje záväzky v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2020, čo prispeje k zníženiu našej závislosti od dovozu energie, zníženiu emisií, ako aj tvorbe nových pracovných miest.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie