Obecný úrad Trhová Hradská

Na vykurovanie obecného úradu slúžili 2 plynové kotle HOTERM 75 S s celkovým inštalovaným výkonom 174 kW. Vrámci opatrení na zníženie spotreby tepla bol vpôvodnej kotolni inštalovaný nový zdroj tepla …