Spojená škola sv. Františka z Assisi – Karloveská, Bratislava

Spojená škola zahŕňa pod jednu hlavičku cirkevnú základnú školu a gymnázium. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Bratislavská arcidiecéza. Svoju činnosť začala v školskom roku 2003/2004 keď boli otvorené triedy 1. – 4. ročníka. V súčasnosti cirkevnú základnú školu navštevuje 250 žiakov v 13 triedach. Od školského roka 2009/2010 je v činnosti aj novootvorené Gymnázium sv. Františka z Assisi. Škola úzko spolupracuje s rehoľou bratov Minoritov.

V škole sa nachádzala technológia výroby tepla na hranici svojej životnosti. Cez pôvodné drevené okná dochádzalo k veľkým tepelným únikom. Inštaláciou novej kontajnerovej kotolne a výmenou okien za plastové došlo k výraznému poklesu spotreby zemného plynu.

Viac informácií

Zdielajte tento projekt