Obecný úrad Trhová Hradská

Na vykurovanie obecného úradu slúžili 2 plynové kotle HOTERM 75 S s celkovým inštalovaným výkonom 174 kW. Vrámci opatrení na zníženie spotreby tepla bol vpôvodnej kotolni inštalovaný nový zdroj tepla na zemný plyn v podobe kondenzačného kotla Hoval. Vymenené boli aj všetky okná a dvere na úrade za plastové – z lepšou tepelno – izolačnou schopnosťou.

Viac informácií

Zdielajte tento projekt