Komisia

 

Prihlásené projekty na ocenenie EFEKTIA 2017 bude hodnotiť komisia, zložená zo 7 členov, ktorých nominujú nižšie uvedené subjekty:

  • 3x Asociácia poskytovateľov energetických služieb
  • 1x Ministerstvo hospodárstva SR
  • 1x Európska komisia
  • 1x Slovenská energetická a inovačná agentúra
  • 1x Slovenská rada pre zelené budovy