Vitajte vo svete EFEKTIA, svete efektívnej energie.

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2 , a teda aj k ochrane životného prostredia. Nakoniec, je to aj jedna z top priorít Európskej únie.

Sme presvedčení, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov tak vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú naozaj veľké, potenciál však dostatočne nevyužívame.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou a  agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) sa preto rozhodli, že budú ukazovať pozitívne príklady z praxe, aby boli inšpiráciou pre ďalšie subjekty.

A nielen ukazovať, ale aj oceniť tie najlepšie. Spoločne vyhlasujeme prvý ročník udeľovania ocenení EFEKTIA za energetickú efektívnosť. O ocenenie EFEKTIA 2017 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od 1.4. 2012 do 31.3.2017 zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť.

Téma energetickej efektívnosti je veľmi aktuálna nielen na Slovensku, ale v rámci celej EÚ. Sme úprimne radi, že záštitu nad projektom EFEKTIA prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.

S úctou,

Marcel LAUKO

predseda Správnej rady APES-SK