Česká cesta

Nedávno som sa zúčastnil na diskusii o podpore projektov zvyšovania energetickej efektívnosti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia ČR s dodávateľmi energetických služieb. Debata bola o „technikalitách“ systému, ktorý dobre funguje, a ktorý sa v dôležitých črtách líši od slovenského. Nie je od veci si ich pripomenúť.

Za prvé: vo všeobecnosti intenzita pomoci je maximálne do 45 % oprávnených nákladov projektu (oproti našim zvyčajným 95 %). Potreba zabezpečiť si vlastné finančné zdroje, resp. požičať si ich na vlastné meno, vedie k tomu, že jednotlivé subjekty skutočne postupujú so starostlivosťou zodpovedného hospodára. Pri káve som sa dozvedel, že „to přece platí už od té doby, co Féničané vynalezli peníze, že o ty vlastní se člověk stará nejlíp“. Hm. Že by sa Feničanom nechcelo cez rieku Moravu?

Projekty garantovaných energetických služieb dostávajú 5 % bonus. Je to ocenenie za kultivovanie  kvality konkurenčného prostredia v smere zvyšovania efektívnosti projektov a z hľadiska štátnej správy to znižuje náklady na analýzu a reportovanie.

Za druhé: výzva je formulovaná tak, že kto splní stanovené podmienky, bez meškania dostane záväzný prísľub na možnosť čerpania finančnej podpory. Žiadne uzatváranie kôl, vyhodnocovanie, kto bude nad čiarou a kto pod ňou alebo riešenie problému, ako sa nalogovať na stránku pred ostatnými… Predkladaná dokumentácia je od úrovne energetickej štúdie po úroveň realizačného projektu. Je to na riadení rizík na strane žiadateľa, ako bude postupovať, aby získal maximálnu možnú podporu.

Systém nie je jednoduchý – diabol je, ako zvyčajne, v detailoch. Poskytovatelia energetických služieb mi potvrdili, že k dotazom potenciálneho žiadateľa o podporu vedia pracovníci ministerstva vypracovať záväznú odpoveď v reálnom čase. Táto komunikácia umožňuje udržať zložitý systém v tempe.

Hardware máme veľmi podobný a v software máme z Bruselu stiahnuté tie isté aplikácie. Môj názor je, že skúsiť CTRL+C a CTRL+V by bola dobrá stratégia, najmä v príprave na obdobie, kedy z európskeho mraku bude pršať menej peňazí.

O autorovi:

Tomáš Kubečka (66) je výkonným riaditeľom Asociácie poskytovateľov energetických služieb. V priebehu posledných dvadsiatich rokov s prestávkami pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách a rôznych firmách v oblasti energetických služieb a automatizácie budov, aby na sklonku svojej členitej kariéry mohol vyhlásiť: Energy Performance Contracting je ten najzaujímavejší a najkrajší biznis, aký som živote robil.