Value for Money

Uplatniť koncept hodnoty za peniaze pre utrácanie verejných peňazí je na Slovensku posledný hit. Ako u každej módy, je okolo toho dosť hluku. Uvidíme, aké ovocie tento chvályhodný prístup prinesie v systéme, charakterizovanom obmedzenou racionalitou a skrytými agendami.

Múdri analytici vedia, že predvídať je obtiažne, najmä pokiaľ ide o budúcnosť. Nie všetky predpoklady, obsiahnuté explicitne alebo implicitne v modeli, sa naplnia. To sa nedialo ani v plánovanom hospodárstve, a v modernej globálne previazanej trhovej ekonomike a dynamicky nestabilnej spoločnosti to môžeme tobôž ťažko očakávať. Je preto rozumné pri užití konceptu hodnoty za peniaze minimalizovať / usilovať sa riadiť riziká jednotlivých projektov. K tomu je v oblasti modernizácie budov vhodný aj starý, trochu zaprášený nástroj – Energy Performance Contracting. Totálne prenesenie technického rizika mimo verejný sektor (na dodávateľa) je samozrejmosťou. Navyše EPC otvára dvere ku (spolu)financovaniu z komerčných zdrojov. Dobre vedená súťaž (zameraná na hodnotu za peniaze a nie na skrytú agendu) vygeneruje najefektívnejšie riešenie s transparentným ekonomickým prínosom. Trh je výborný nástroj na organizovanie konkurenčného boja, treba to využiť. Analytikovi potom stačí posúdiť, či je projekt výhodný v porovnaní s inými možnosťami využitia verejných zdrojov, stratégiou atď.

Napríklad na ministerstve zdravotníctva vyhlásili veľký ťah na hodnotu za peniaze. Prvý EPC kontrakt v slovenskom zdravotníctve bol podpísaný pre 20 rokmi. Chápem, že väčšina analytikov vtedy bola asi na základnej škole. Neviem, či by sa im nebridilo použiť ten starý EPC.

Tomáš Kubečka

Pridaj komentár