Projekt guarantEE – nové modely EPC

Od mája 2016 realizuje Energetické centrum Bratislava v spolupráci s partnermi z ďalších 13 krajín EÚ projekt guarantEE – Energetická efektívnosť so zárukou v súkromnom a verejnom sektore.

Cieľom projektu je vyvinúť nové inovatívne obchodné a finančné modely EPC, ktoré umožnia prekonať niektoré z existujúcich bariér a vytvoria podmienky pre širšie využitie EPC tak v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore.

Viac informácií o projekte a jeho prvých výsledkoch nájdete v prvom Newsletteri, alebo na webstránke projektu http://guarantee-project.eu/sk/.

Pridaj komentár