EFEKTIA hlási 45 projektov, spolu usporia takmer 900 tisíc eur ročne

Organizátori súťaže o najlepšie projekty energetickej efektívnosti v Slovenskej republike uzavreli možnosť prihlasovania do pilotného ročníka. O ocenenie EFEKTIA 2017 sa bude uchádzať celkovo 45 projektov zo súkromného aj verejného sektora v štyroch kategóriách. Priemerná ročná úspora prihlásených projektov dosahuje takmer 55 percent pôvodných nákladov na energie. Ročne teda 45 prihlásených projektov usporilo viac ako 862 000 eur. Ocenenia EFEKTIA 2017 odovzdá víťazom podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu, Maroš Šefčovič. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční 19. júna 2017 na konferencii EFEKTIA 2017 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave.   

Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK)

O ocenenia EFEKTIA 2017 sa bude uchádzať celkovo 45 projektov zo súkromného aj verejného sektora. Na základe poskytnutých údajov dosiahla priemerná ročná úspora projektov takmer 55 % pôvodných nákladov. Celkovo tak prihlásené projekty šetria ročne viac ako 862 000 eur, ktoré môžu subjekty investovať či už do svojho podnikania alebo do rozvoja miestnych komunít. Slávnostné udeľovanie ocenení EFEKTIA 2017 sa uskutoční 19. júna 2017 na konferencii EFEKTIA 2017 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Víťazi si prevezmú ocenenie za energetickú efektívnosť od podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za Energetickú úniu, Maroša Šefčoviča, ktorý prevzal nad projektom záštitu.

„Prirodzene, veľký záujem o tému energetickej efektívnosti nás veľmi teší. Viac ako štyri desiatky prihlásených projektov je na pilotný ročník dobrý výsledok. Pre nás je to však aj veľký záväzok smerom k ďalším ročníkom a k zvyšovaniu prestíže projektu EFEKTIA. Komisia bude mať naozaj ťažkú prácu, prišlo nám veľa kvalitných projektov tak zo súkromného, ako aj verejného sektora. Som presvedčený, že budú dobrým príkladom pre ďalších, ktorí chcú nielen znižovať svoj účet za energie, ale aj šetriť životné prostredie,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).

Z celkového počtu 45 registrovaných projektov prihlásili subjekty zo súkromného sektora do súťaže EFEKTIA 2017 15 projektov, z toho 10 v kategórii Priemysel. Verejný sektor zaznamenal v dvoch kategóriách až 30 registrácií, pričom pomer projektov modernizácie budov a modernizácie verejného osvetlenia je  vyrovnaný 15:15. V širokom portfóliu prihlásených projektov nechýbajú  priemyselné podniky, školy a škôlky, nemocnice, kúpele alebo subjekty z tretieho sektora.

„Potešilo nás, že takmer polovica prihlásených projektov bola realizovaná prostredníctvom garantovanej energetickej služby (tzv. EPC – Energy Performance Contracting), ktorá umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie na financovanie potrebných investícií už dnes. Výška úspory je pri EPC navyše zmluvne garantovaná. To znamená, že ak navrhnuté riešenie neprinesie úspory energie v dohodnutom objeme, klient zaplatí primerane menej, prípadne poskytovateľ EPC rozdiel doplatí,“ dodáva Marcel Lauko.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

V pilotnom ročníku EFEKTIA 2017 sú vyhlásené kategórie :

  1. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
  2. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
  3. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
  4. Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

Špeciálne ocenenia:

  1. Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
  2. Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)