Video o Etickom kódexe pre EPC

https://youtu.be/xklXEYZy8iI

Prehľadné informácie o Európskom etickom kódexe pre EPC prezentuje video pripravené v rámci projektu Transparense

Pridaj komentár