Základná škola, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou

ZŠ Školská vBánovciach nad Bebravou je plne organizovaná škola poskytujúca vzdelanie žiakom v0.-9. ročníku. Nachádza sa na sídlisku Sever a okrem detí zo sídliska ju navštevujú aj deti zo susedných obcí podľa školského obvodu. Budova školy pozostáva z dvoch pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené. Škola je okrem tried vybavená 2 telocvičňami, minitelocvičňou, školskou knižnicou, kuchyňou a školskou jedálňou. Vareáli školy sa nachádza niekoľko športovísk pre deti.

Viac informácií

Zdielajte tento projekt