Prezentácie

Zoznam prezentácií zástupcov APES-SK na podujatiach:

5.4.2018, Ministerstvo financií SR
Využitie garantovaných energetických služieb pri rekonštrukcii verejných budov na Slovensku, Postup prípravy projektov zo strany vlastníkov budov
prez_180405_MFSR

18.3.2018, Konferencia Energetický manažment 2018
Vplyv projektovej prípravy na kvalitu projektu GES – pohľad poradcu
prez_180319_EM2018_Lauko

16.11.2017, Raňajky s Budovami pre budúcnosť
Garantované energetické služby v SR
prez_171116_BpB

19.10.2017, Stretnutie partnerov VÚB banky
Možnosti garantovaných energetických služieb (EPC) na Slovensku
prez_171019_VUB-Jasna

19.6.2017, Konferencia EFEKTIA2017
Rozvoj Garantovaných energetických služieb na Slovensku
prez_170619_EFEKTIA2017

27.4.2017, SEI Forum Praha
Role of Energy Services in renovation of public buildings in Slovakia
prez_170427_SEIforumPraha

20.4.2017, Konferencia Energetický manažment 2017
guarantEE TripleWin prístup, nové obchodné modely projektov garantovaných energetických služieb
prez_170420_EM2017_Lauko