Seminár Zvyšovanie investícii do energetickej efektívnosti: finančný pohľad

Dňa 24.11.2015 sa uskutoční seminár „Zvyšovanie investícii do energetickej efektívnosti: finančný pohľad“, ktorý organizuje Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie pre energetiku, zastúpenie Európskej Komisie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku.

Podujatie sa uskutoční v Hoteli Double Tree Hilton v Bratislave, v rámci Central European Energy Conference 2015, pod záštitou Ministra Hospodárstva SR pána Vazila Hudáka a podpredsedu Európskej Komisie pána Maroša Šefčoviča.

Program podujatia, ako aj informácie o registrácii sú uvedené na nasledujúcej stránke: http://ceec.sk/side-workshop/.
(Podujatie bude prebiehať v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením)

Seminár „Zvyšovanie investícii do energetickej efektívnosti: finančný pohľad“ umožní praktickú diskusiu medzi zástupcami spoločností podnikajúcich v tejto oblasti, priemyslu, bánk, finančných inštitúcii a nositeľmi rozhodnutí verejného sektora s cieľom nájsť riešenia pre zvýšenie objemu investícii do energetickej efektívnosti a naštartovanie trhu s energetickými službami na Slovensku a v EU, ako aj informovať o aktuálnych a pripravovaných opatreniach a inšpirovať zainteresované strany k užšej spolupráci.

Pridaj komentár