Obsah školy EPC

V kapitole Zákon č. 321/2014 a EPC vysvetľujeme, že EPC je garantovanou energetickou službou v zmysle tohto zákona. Základný model EPC obsahuje po prípravnej fáze projektu realizáciu modernizácie, riadenie a supervizovanie úspor a ich vyhodnocovanie. Aj extenzívnejšie obchodné modely, ktoré zahrnujú navyše prevádzkovanie, údržbu alebo dokonca dodávku energie, môžu byť garantovanou energetickou službou.

Kapitola Súčasný stav EPC v SR nemá ambíciu byť historickým prehľadom. Podstatné je konštatovanie, že v súčasnosti sa na Slovensku vytvoril primerane regulovaný EPC trh, kde je dostatok kvalifikovanej ponuky, konkurencie, referencií a záruka férového fungovania projektov. EPC je často vhodným (a niekedy jediným) riešením pre „zanedbané“ objekty, ktorých modernizáciu sa doteraz nepodarilo naprojektovať a prefinancovať. Veľkú príležitosť vidíme v možnosti využiť EPC pre objekty, kde už najhoršie problémy boli vyriešené: skombinovať vlastné finančné zdroje, resp. dotačné finančné zdroje so zdrojom cash flow z EPC garantovaných úspor. EPC tak zabezpečí optimalizáciu technického riešenia s garantovaným výsledkom pri otvorenosti k ďalším modernizačným zámerom a potrebám potenciálneho zákazníka.

V kapitole Výhody a nevýhody EPC porovnávame klasický prístup k riešeniu modernizácie pomocou štandardného postupu investičnej výstavby a postup s využitím EPC. Po porovnaní zásad obidvoch prístupov uvádzame najmä poznatky z prieskumu reakcií zákazníkov EPC – tých, ktorí EPC realizovali aj tých, ktorí EPC nerealizovali.

V kapitole Riziká projektov EPC analyzujeme situáciu a postavenie zmluvných strán z hľadiska vplyvu poveternostných podmienok na stanovenie garantovaných úspor, rizika zmeny cien energetických vstupov, rizika nedosiahnutia garantovaných úspor a nevyplatenia finančnej hodnoty garantovaných úspor zákazníkovi, rizika meškania realizácie projektu, informačnej asymetrie a zmeny využívania objektov projektu EPC.

Paradoxne najrozsiahlejšia kapitola sa venuje otázke Financovania. Aj keď v podstate EPC je model pokrytia nákladov na projekt z vytvorených garantovaných úspor, nech je zdroj primárneho financovania modernizácie hocijaký, reagujeme tak na skutočnosť, že zdroj primárneho financovania je najčastejšie diskutovaná téma. Poukazujeme na to, že ide o komerčné financovanie a usilujeme sa vysvetliť postavenie a motivácie jednotlivých aktérov tejto hry.

V kapitole Postup prípravy sa zaoberáme najzložitejšou fázou projektov EPC. Pri popise jednotlivých krokov sa sústreďujeme na otázky, ktoré si naši zákazníci najčastejšie kladú pri príprave projektov EPC a pokúšame sa na ne adekvátne odpovedať. Rozsah projektov EPC a podmienky ich realizácie sa veľmi líšia, a tak sa rozlišujú v praxi aj postupy prípravy projektov. Pri tejto členitosti problematiky nie je možné definovať jednoduchý a univerzálne platný postup. Odporúčame túto kapitolu vnímať v kontexte so všetkými ostatnými kapitolami Školy EPC a povzbudzujeme potenciálnych zákazníkov hľadať vlastné, originálne riešenia, ktoré najviac odpovedajú ich konkrétnej situácii.

Predpokladáme, že pre verejné obstarávanie (resp. nákup u privátnych subjektov) majú potenciálni zákazníci osvojené postupy a majú aj vlastných odborníkov. APES to rešpektuje a v kapitole Postup obstarávania uvádzame iba niekoľko poznámok, ktoré považujeme za EPC špecifické

Pridaj komentár