Energetické služby majú svoj etický kódex

Asociácia poskytovateľov energetických služieb ponúkla návod na to, čo požadovať a očakávať od dodávateľov služieb.

Firmy združené v Asociácii poskytovateľov energetických služieb podpísali Európsky etický kódex pre Energy Performance Contracting (EPC). Ten stanovuje pravidlá pre poskytovanie EPC (garantovaných energetických služieb) na Slovensku.
EPC predstavuje už desiatky rokov fungujúci model pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov a zariadení, pri ktorom sa investície splácajú z garantovaných budúcich úspor energie.
Základným princípom EPC je garancia úspor energie, za ktorú sa klientovi zaručuje ich dodávateľ-takzvaná ESCO (Energy Services Company) spoločnosť. Náklady súvisiace s investíciou do úsporných opatrení sú splácané postupne, z dosiahnutých úspor energie.
,,V praxi to znamená, že ak poskytovateľ garantovanej energetickej služby nedosiahne stanovené úspory energie, platba jeho zákazníka sa primerane znižuje,“ vysvetľuje Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie.
Dodáva, že kým v západnej Európe sa služby EPC tešia roky popularite, na Slovensku ich využívanie zaostáva za možnosťami, ktoré tunajší trh ponúka. Jedným z dôvodov môže byť aj neznalosť, či nedôvera potenciálnych prijímateľov týchto služieb. Prijatie etického kódexu má pomôcť lámať tieto ľady.
Predstavuje súhrn pravidiel, k dodržiavaniu ktorých sa zaväzujú jeho signatári. Zároveň ponúka návod na to, čo môžu zákazníci požadovať a očakávať od dodávateľov EPC služieb. Napríklad merateľnosť a verifikáciu úspor poskytovaných dodávateľom EPC, alebo záväzok, že na seba preberá riziká z dosiahnutia výsledkov projektu energetických úspor počas celej doby trvania projektu.
Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) je záujmovým združením právnických osôb, ktoré bolo vlani v lete založené kvôli podpore využívania garantovaných energetických služieb na Slovensku. V súčasnosti je jej členmi 15 firiem, ktoré predstavujú rozhodujúcu časť poskytovateľov a podporovateľov energetických služieb na Slovensku. Etický kódex z nich podpísalo takmer 80 percent. M. Lauko predpokladá, že v najbližšej dobe sa k nim pridajú aj zvyšní členovia APESu. Asociácia bude monitorovať používanie etického kódexu pri poskytovaní EPC služieb. Akékoľvek otázky súvisiace s touto témou môžu odberatelia týchto služieb adresovať na mail: kodex@apes-sk.eu.

Podrobnejšie informácie o Európskom etickom kódexe pre EPC nájdete v sekcii Etický kódex

Pridaj komentár