Výsledky najnovšieho prieskumu európskeho EPC trhu

Do existujúcich databáz o EPC trhoch, ktoré sú prístupné na web stránke, boli pridané nové údaje:

Údaje sú čerpané z prieskumu, ktorý sa uskutočnil v roku 2015 a na ktorom sa zúčastnili najrelevantnejšie európske spoločnosti poskytujúce energetické služby ako aj EPC poradcovia. Spolu sa na prieskume zúčastnilo 112 poskytovateľov EPC a poradcov z 20 krajín Európy, vrátane najväčších poskytovateľov EPC. Dotazník prieskumu bol dostupný on-line.
Nový prieskum nadväzuje na predchádzajúci prieskum z roku 2013, ktorého cieľom bolo získanie informácií o EPC trhu v Európe. Prieskum pokrýva štyri kľúčové oblasti: existujúce ESCO spoločnosti a národný trh EPC, EPC modely, modely financovania a politické iniciatívy.
Vďaka tomu, že prieskum bol navrhnutý rovnako, ako ten predchádzajúci, bolo možné porovnať výsledky z rokov 2013 a 2015.

Pridaj komentár