Vstúpte do sveta efektívnej energie

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov za energie, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia.

Na Slovensku existuje veľký potenciál pre realizáciu energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Najväčšie príležitosti ponúkajú predovšetkým budovy a tiež oblasti ako osvetlenie, výroba a distribúcie tepla a chladu a výroba stlačeného vzduchu. Možnosti ako a kde tieto projekty efektívne realizovať sú široké, potenciál však zatiaľ dostatočne nevyužívame. „Ak by sa realizovali projekty energetickej efektívnosti iba s 20-percentnou priemernou úsporou, čo je predpoklad overený praxou, dokázali by sme ročne ušetriť vo verejnom sektore približne 60 miliónov eur, v priemysle dokonca 340 miliónov,“ hovorí Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

​Energetická efektívnosť je nielen aktuálnym trendom, ktorý k nám prišiel zo západu. „Firmy sú dnes vystavené konkurenčnému prostrediu a uvedomujú si, že ak chcú byť na trhu úspešné a efektívne, je nevyhnutné zavádzať v procese výroby nové technológie, ktoré znižujú náklady na energie a výrazne tak ovplyvňujú aj ich celkové náklady. Okrem toho, energetická efektívnosť kráča ruka v ruke nielen so znižovaním nákladov, ale tiež s ochranou životného prostredia vďaka zníženým emisiám a zvyšovaním bezpečnosti a komfortu zamestnancov pri práci,“ uvádza Martin Kumpan, výkonný riaditeľ spoločnosti SE Predaj.

​Kým v komerčnom a priemyselnom sektore sú na financovanie opatrení používané predovšetkým súkromné zdroje, vo verejnom sektore hrajú rozhodujúcu úlohu Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Verejný sektor však prevádzkuje približne 15 000 budov. Aktuálna alokácia EŠIF do oblasti energetickej efektívnosti však pokryje maximálne 15 % z nich. Čo s ostatnými? „Celosvetovo osvedčenou a používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov je tzv. EPC – Energy Performance Contracting (v zmysle slovenskej legislatívy označovaný ako Garantovaná energetická služba). Je odpoveďou na najčastejšiu bariéru, ktorou je financovanie – umožňuje totiž využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na  financovanie potrebných investícií. Modernizácia budov a zariadení  sa financuje z úspor, ktoré zaručene nastanú po realizácii modernizácie. Úvodný balík peňazí na modernizáciu  zabezpečí poskytovateľ služby. EPC  model je cesta, ako použiť budúce úspory  energie na realizáciu energeticky efektívnych opatrení teraz. Šetrí energiu v budúcnosti, a peniaze už dnes. A navyše, výška úspory je zmluvne garantovaná, čo zjednodušene znamená, že ak klient nič neušetrí, klient nič nezaplatí,“ dodáva Marcel Lauko.

Vo vyspelých ekonomikách aj súkromné firmy vo významne väčšej miere využívajú EPC model na znižovanie svojej spotreby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. V tejto oblasti firmy na Slovensku zaostávajú. „V poslednom období sme zaznamenali mierny posun v tejto oblasti, ale zároveň vidíme, že zatiaľ väčšina firiem investuje do svojich core technológií a na infraštruktúru, kam patrí aj energetika, už často neostávajú financie. Zvyčajne sa k tomu pridáva aj tzv. prevádzková slepota, kedy firmy nevidia oblasti, kde by sa dalo šetriť. Môžu tak stratiť schopnosť konkurovať efektívnejším firmám v odvetví, ktoré opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti realizovali. Tie ich jednoducho prevalcujú,“ hodnotí Martin Kumpan.

Energetická efektívnosť je časť slovenského energetického mixu, ktorá najviac prispieva ku konkurencieschopnosti krajiny. „Z prieskumov nám vyplýva, že najčastejšími bariérami je okrem financovania aj slabé povedomie o možnostiach realizácie takýchto projektov. A preto sme sa rozhodli vytvoriť inšpiratívnu platformu, prostredníctvom ktorej podporíme rozvoj energetickej efektívnosti a implementácie inovatívnych riešení. Našou odpoveďou je vyhlásenie súťaže EFEKTIA o najlepšie projekty energetickej efektívnosti na Slovensku. Chceme nielen ukazovať pozitívne príklady, ale aj oceniť tie najlepšie z nich,“ dodáva Marcel Lauko. Dlhodobou ambíciou projektu EFEKTIA je získať verejné uznanie pre progresívne mestá, obce, organizácie a spoločnosti, ktoré vlastnou aktivitou prispievajú k efektívnemu využívaniu energií, a tým aj k ochrane životného prostredia.