Dopyt po garantovaných energetických službách stúpa. Potvrdila to aj konferencia Energetický manažment 2015, ktorá sa uskutočnila vo Vyhniach.

Garantované energetické služby dokážu priniesť ročné úspory v spotrebe energií, pohybujúce sa od 40 do takmer 80 percent. Ukázali to praktické príklady projektov, ktoré boli na Slovensku realizované vo verejnom aj súkromnom sektore. Na konferencii Energetický manažment 2015, ktorá sa uskutočnila druhý júnový týždeň vo Vyhniach, ich prezentovali poskytovatelia Garantovaných energetických služieb. Garantované energetické služby-známejšie pod označením Energy Performance Contracting (EPC).Predstavujú desiatky rokov fungujúci model pre zlepšenie energetickej efektívnosti budov a zariadení, pri ktorom sa investície splácajú z garantovaných budúcich úspor energie.

 

apes2Základným princípom EPC je garancia úspor energie, za ktorú sa klientovi zaručuje ich dodávateľ-takzvaná ESCO (Energy Services Company)spoločnosť. Náklady súvisiace s investíciou do úsporných opatrení sú splácané postupne, z dosiahnutých úspor energie. Najväčší prínos má EPC pri rekonštrukcii a modernizácii existujúcich budov a technológií vo verejnom a súkromnom sektore. Ich úspech však veľmi závisí na precíznom plánovaní všetkých fáz EPC projektu. Od identifikácie projektu, cez verejné obstarávanie, implementáciu až po vyhodnocovanie garantovaných úspor. Potvrdili to aj skúsenosti účastníkov konferencie. ,,Výmena informácií a vzdelávanie sú pre budúcnosť EPC projektov na Slovensku kľúčové,“ zhrnul hlavný význam konferencie Tomáš Kubečka, výkonný riaditeľ Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES). Tá je záujmovým združením právnických osôb, ktoré bolo vlani v lete založené kvôli podpore využívania garantovaných energetických služieb na Slovensku. Jeho členmi je 15 spoločností poskytujúcich garantované energetické služby a poradenstvo pri ich využívaní. Zástupcovia niektorých z nich prezentovali svoje EPC projekty aj na konferencii Energetický manažment 2015, ktorej hlavným organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.

Pridaj komentár