Školenie poradcov pre GES

Asociácia poskytovateľov energetických služieb a jeden z jej členov SE Predaj prevzali záštitu nad vzdelávacím kurzom pre poradcov garantovaných energetických služieb, ktorý organizuje Energetické centrum Bratislava v rámci projektu GuarantEE podporeného z programu EU Horizon 2020.

Prvý modul kurzu s témou Identifikácia a príprava projektu GES sa konal 6.februára 2018 v doobedňajších hodinách v priestoroch Slovenských elektrární v Bratislave. Kurzu sa zúčastnilo 24 aktuálnych aj potenciálnych poradcov pre GES.

Program kurzu a prednášky nájdete na webtránke projektu GuarantEE:

http://guarantee-project.eu/sk/2018/02/07/poradcovia-ges-sa-skolili/