Platforma poradcov pre garantované energetické služby

Na Slovensku vznikla platforma poradcov pre GES a Asociácia poskytovateľov energetických služieb  stála pri jej zrode.

Platforma poradcov pre garantované energetické služby je neformálne a dobrovolné zoskupenie organizácií poskytujúcich poradenskú činnosť pre energetické služby s garantovanou úsporou energie (definovanej zákonom 321/2014 Z.z.)

Cieľom platformy je deklarovať kvalitu a nezávislosť jej členov a napomôcť tak k zvýšeniu dôvery voči garantovaným energetickým službám a ich širšiemu využívaniu.

Platforma je vytvorená v rámci projektu GuarantEE podporeného z výskumného a inovačného programu EÚ Horizon 2020. Projekt GuarantEE posilňuje využívanie metódy Energy Performance Contracting-u vo verejnom a súkromnom sektore v celej Európe vývojom inovatívnych EPC riešení pre prenajímané objekty, vytváraním flexibilnejšieho EPC modelu, ktorý by lepšie slúžil klientom zo súkromnej sféry a podporou EPC pilotných projektov s pomocou skúsených EPC poradcov.  (http://guarantee-project.eu)

Platforma poradcov GES je organizovaná ako pracovná skupina v rámci Asociácie poskytovateľov energetických služieb. Členstvo v platforme nesúvisí s členstvom v APES-SK.

Zoznam aktuálnych členov platformy poradcov GES

Ako sa stať členom platformy