Energetický manažment: Ako efektívne využívať energiu

Legislatívne prostredie, kvalita služieb a softvér v energetickom manažmente. Aj to sú témy štvrtého ročníka konferencie Energetický manažment s podtitulom Efektívne riešenia a využívania energie.

Odborní garanti konferencie, doc. Michal Krajčík zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a  Ing. Marián Rutšek zo spoločnosti RFC v spolupráci so Slovenskou asociáciou energetických inžinierov (SK AEE), Asociáciou energetických manažérov (ASENEM), Energetickým centrom v Bratislave (ECB), Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK) a Stavebnou fakultou STU v Bratislave opäť umožnia nazrieť do oblastí energetického manažmentu.

Konferencia nadväzuje na tri úspešné ročníky, počas ktorých si táto téma získala dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva. Problematika energetického manažmentu je totiž stále aktuálna najmä vzhľadom na dôležitosť komplexného prístupu riadenia procesov pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických zariadení.

Energetický manažment 2018 sa uskutoční v dňoch 19. – 20. marca 2018, v hoteli Patria na Štrbskom Plese, v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia bude pozostávať z piatich sekcií, so zameraním na legislatívne prostredie energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, kvalitu garantovaných energetických služieb, efektívne využitie alternatívnych zdrojov, energetický manažment v priemysle a softvér v energetickom manažmente.

 PRIHLÁŠKA na konferenciu na stiahnutie: TU

Generálny partner konferencie, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) na čele s Ing. Marcelom Laukom spolu s prof. Dušanom Petrášom (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia) a Ing. Miroslavom Kučerom z Asociácie energetických manažérov sú prísľubom, že konferencia osloví nielen architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov a prevádzkovateľov. V neposlednom rade má potenciál obohatiť aj audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva.

STRUČNÝ PROGRAM:

19.3.2018

10.00 Otvorenie konferencie

10.15 BLOK 1 – Legislatíva a pravidlá

12.30 Obed

13.30 BLOK 2 – Zvyšovanie kvality energetických služieb – podujatie projektu QualitEE

15.30 BLOK 3 – Efektívne využitie alternatívnych zdrojov energie

 

20.3.2018

09.00 BLOK 4 – Energetický manažment  pri prevádzke

11.00   BLOK 5 – Softvér v energetickom  manažmente

13.00 – Záver konferencie

13.30 – Obed

 

Kompletný program konferencie Energetický manažment 2018 na stiahnutie: TU