Nemocnica s poliklinikou, Trebišov

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie: • 1 065 600 EUR s DPH Ročná garancia: • • 177 600 EUR s DPH V súčasnosti prebieha realizácia opatrení Nemocnica s poliklinikou, Trebišov 6 …

Administratívna budova Aupark Tower, Bratislava

22-podlažná administratívna budova Riešená technológia – 24 VZT zariadení:   Kancelárske priestory (19x) Zimná záhrada (1x) – po celej výške budovy Vestibul (1x) Schodisko (3x) Opatrenia: Administratívna budova Aupark Tower, …

Divadlo Nová Scéna, Bratislava

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie: 11 rokov Predpokladaná investícia: • 390 000 EUR bez DPH Ročná garancia úspory: • • 75 500 EUR s DPH 20% V súčasnosti prebieha realizácia opatrení …

Obchodné centrum Centrál, Bratislava

Obchodné centrum Centrál, Bratislava Nákupné centrum, hotel, administratívna budova, garáže Riešenie vybranej technológie pre 4-podlažné nákupné centrum – 17 VZT jednotiek: • • • Predajne Pasáže Food court Opatrenia – …

Zmluva o energetickej efektívnosti EPC – VÚC Košice

Zníženie faktúr za energie na 74 školách Zamerať sa najmä na svoju hlavnú činnosť, vzdelávanie, odčlenením energetického hospodárenia škôl s jedným zástupcom starajúcim sa o všetký technické bezpečnostné a regulačné …

Modernizácia osvetlenia – 
RKS Trenčín

168 sodíkových svietidiel s výkonom 400W Celová spotreba 415 MWh ročne, ktoré predstavujú 185 ton CO2 Ročné náklady 61 000 € Havarijný stav, časté výmeny a poruchy Viac informácií

Modernizácia osvetlenia – obec Hruštín

Hruštín chcel modernizovať svoju sústavu verejného osvetlenia s cieľom znížiť spotrebu a ostatné prevádzkové náklady. Obec plánovala za úspory na prevádzke starej sústavy rozšíriť počet svetelných bodov v novej sústave. …

Obecný úrad Trhová Hradská

Na vykurovanie obecného úradu slúžili 2 plynové kotle HOTERM 75 S s celkovým inštalovaným výkonom 174 kW. Vrámci opatrení na zníženie spotreby tepla bol vpôvodnej kotolni inštalovaný nový zdroj tepla …