Vzorová zmluva

Asociácia poskytiovateľov energetických služieb pripravila na základe praktických skúseností svojich členov z realizácie projektov EPC na Slovensku vlastný návrh Zmluvy o energetickej efektívnosti podľa požiadaviek Zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti.

Vzory zmlúv:

Štandardný prevod

Výhrada vlastníctva