Zmluva o energetickej efektívnosti EPC – VÚC Košice

  • Zníženie faktúr za energie na 74 školách
  • Zamerať sa najmä na svoju hlavnú činnosť, vzdelávanie, odčlenením energetického hospodárenia škôl s jedným zástupcom starajúcim sa o všetký technické bezpečnostné a regulačné aspekty

    Zaistiť školám ustanovenia zaručujúce komfort, dodržiavanie právnych predpisov spojených s výrobou tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV)

    Obmedzenie investičných potrieb

    Viac informácií

Zdielajte tento projekt