Obchodné centrum Centrál, Bratislava

Obchodné centrum Centrál, Bratislava

Nákupné centrum, hotel, administratívna budova, garáže
Riešenie vybranej technológie pre 4-podlažné nákupné centrum – 17 VZT jednotiek:

• • •

Predajne Pasáže Food court

Opatrenia – balík 1:

Obchodné centrum Centrál, Bratislava

optimalizácia a vyladenie VZT zariadení v súlade s nájomnými zmluvami Obdobie vyhodnocovania:

1 rok, 1.1.2015 – 31.12.2015 Garantovaná úspora:

60 000 EUR

Priebežná Dosiahnutá úspora (po 9 mesiacoch od začiatku vyhodnocovania):

71 900 EUR

Opatrenia – balík 2:

• • •

optimalizácia výroby chladu v centrálnom zdroji chladu optimalizácia prevádzky garážových vzduchových clôn minimalizácia strát tepla v rozvodoch vykurovacej vody

Obdobie vyhodnocovania:

Obchodné centrum Centrál, Bratislava

1 rok, 1.12.2015 – 30.11.2016 Garantovaná úspora:

40 000 EUR

V súčasnosti prebieha zavedenie a kontrola zavedenia tých Opatrení, pre ktoré to ich sezónny charakter umožňuje.

Viac informácií

Zdielajte tento projekt