Nemocnica, Svidník

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie:

5 rokov
Cena za realizáciu/ financovanie/ energetický manažment:

754 736 EUR s DPH Celková garancia:

780 000 EUR s DPH Ročná garancia:

156 000 EUR s DPH

V súčasnosti prebieha realizácia opatrení

Nemocnica, Svidník

Investičné opatrenia:

Rekonštrukcia centrálnej kotolne, prechod z parného zdroja tepla na plynový teplovodný kondenzačný zdroj. Realizácia zmiešavacích staníc na pätách hlavných vykurovacích vetiev.
Výmena ventilov a kohútov na vykurovacích telesách za ventily s hydraulickým prednastavením vrátane termostatických hlavíc. Hydraulické vyregulovanie systému na úrovni vykurovacích telies, vyriešenie nedokurovaných miestností.

• •

Regulácia a stabilizácia napätia vo vnútornej distribučnej sieti. Osadenie úsporných perlátorov na výtokové telesá.

Zdielajte tento projekt