Nemocnica s poliklinikou, Trebišov

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie:

1 065 600 EUR s DPH Ročná garancia:

177 600 EUR s DPH

V súčasnosti prebieha realizácia opatrení

Nemocnica s poliklinikou, Trebišov

6 rokov
Cena za realizáciu/ financovanie/ energetický manažment :

1 118 043 EUR s DPH Celková garancia:

Investičné opatrenia:

Rekonštrukcia teplovodnej časti centrálnej kotolne (náhrada pôvodných teplovodných kotlov za vysokoúčinné kondenzačné kotle.
Rekonštrukcia vykurovacích vetiev (pavilónové odbočky).
Výmena ventilov a kohútov vykurovacích telies za ventily s hydraulickým prednastavením vrátane termostatických hlavíc.

• •

• • •

Osadenie regulačných armatúr na vybrané časti systému vykurovania.
Inštalácia systému IRC.
Hydraulické vyregulovanie systému na úrovni vykurovacích telies, vyriešenie nedokurovaných miestností.
Doplnenie a výmena tepelnej izolácie na vybraných úsekoch rozvodov UK a TÚV. Regulácia a stabilizácia napätia vo vnútornej distribučnej sieti.
Osadenie úsporných perlátorov na výtokové telesá.

• • •

Nemocnica s poliklinikou, Trebišov

Zdielajte tento projekt