Divadlo Nová Scéna, Bratislava

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie:

11 rokov Predpokladaná investícia:

390 000 EUR bez DPH Ročná garancia úspory:

75 500 EUR s DPH 20%

V súčasnosti prebieha realizácia opatrení

Divadlo Nová Scéna, Bratislava

Investičné opatrenia:Inštalácia zmiešavacích klapiek Výmena motorov ventilátorov Modernizácia Mar

Centrálny dispečing

Vykurovanie
Vybudovanie plynovej kotolne

• •

Divadlo Nová Scéna, Bratislava

Inštalácia systému IRC na vykurovacích telesách Výmena vybraných žiariviek za LED svietidlá
Stabilizácia a regulácia napätia vo vnútornej distribučnej sieti Vzduchotechnika

Viac informácií

Zdielajte tento projekt