Nemocnica, Svidník

Dĺžka zmluvy/ poskytovanie garancie: 5 rokov Cena za realizáciu/ financovanie/ energetický manažment: • 754 736 EUR s DPH Celková garancia: • 780 000 EUR s DPH Ročná garancia: • • …