Odporúčania na podporu EPC trhu

Vyšla nová publikácia Policy recommendations report pre EPC, v ktorej nájdete skúsenosti získané z 35 projektov v 14 krajinách zapojených do projektu GuarantEE podporeného z EÚ programu Horizon 2020. Na základe týchto skúseností vytvorili partneri projektu odporúčania ako podporiť trh s EPC.

Prehľad odporúčaní: