Unikátne riešenie spoločnosti HERN s.ro. s názvom Multigenračná jednotka si odnieslo ocenenie EFEKTIA 2017 v kategórii Súkromný sektor – Priemysel.

Motivácia a ciele:

Primárnym cieľom projektu bolo zabezpečenie efektívnej výroby energie z obnoviteľných zdrojov pre prevádzku technológie povrchových úprav. Hlavnou nevýhodou v tomto prípade bola vysoká energetická náročnosť prevádzky povrchových úprav, bolo plánované znížiť náklady na energie vlastnou výrobou energie.

Technické riešenie:
Návrh, výroba, inštalácia, vyladenie a samotné prevádzkovanie zariadenia dostali názov Multigeneračná jednotka. Zariadenie, ktoré využíva nielen prednosti kogenerácie či trigenerácie, ale dáva ešte viac. Primárne je zariadenie navrhnuté na výrobu tepla ktoré sa vyrába v nasledovných teplotných úrovniach: (250°C, 90°C , 40°C, 6°C). Tieto teplotné okruhy sú prostredníctvom rozvodov prenášané ku koncovým spotrebičom vo výrobných prevádzkach. Sekundárny produkt vo forme elektriny zabezpečuje chod technológií a objektov. Ide o zariadenie, ktoré v spojení s ďalšími technológiami zabezpečuje potrebné druhy energií pre prevádzkovanie výrobných technológií a objektov. Palivom je v tomto prípade zemný plyn.

Najväčšou nevýhodou riešenia projektu bola skutočnosť, že nič podobné, čo bolo predmetom návrhu, ešte neexistovalo a bolo dosť náročné nájsť partnerské firmy, ktoré by mali odvahu pustiť sa do spoločného riešenia. Nakoniec sa podarilo presvedčiť partnerské firmy, že ide o reálny projekt, ktorý zabezpečí zníženie energetickej náročnosti technologickej časti prevádzky. Spoločnosť sa stala prvou na svete, ktorá uviedla do praxe takéto riešenie. Dnes už majú za sebou úspešný rok prevádzky.

Prínos projektu:

Projekt významnou mierou prispel k zníženiu nákladov na spotrebu energie firmy. Návrhom a realizáciou spoločnosť ukázala, že aj u nás je možné prísť na trh s niečím novým, čo môže pomôcť firmám na celom svete. Na unikátne riešenie sú v spoločnosti HERN s.r.o. právom veľmi hrdí. Nazbierané skúsenosti s prevádzkovaním zariadenia pracovníci v budúcnosti využijú na školenie pracovníkov v iných firmách, čo výrazne zvýši aj ich osobný kredit.

Prihlasovateľ: HERN s.r.o.
Názov projektu: Multigeneračná jednotka
Miesto realizácie: Areál firmy HERN s.r.o. v Námestove
Obdobie realizácie: 2013 – 2016
Celkové skutočné náklady: 512 617 EUR
Plánovaná ročná úspora energie: 130 000 EUR
Garantovaná energetická služba/EPC (Energy Performance Contracting): Nie