Energetická efektívnosť – základné palivo Európskej ekonomiky

Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) spolu-iniciovaná Európskou komisiou a United Nations Environment Programme Finance Initiative zverejnila vo februári svoj záverečný report nazvaný “Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy: How to drive new finance for energy efficiency investments”.

Report identifikuje najdôležitejšie faktory úspešnosti, politiky, trhové nástroje a finančné riešenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budov, priemyslu a malých a stredných podnikov v Európe. Tento zlomový dokument je výsledkom 16-mesačnej práce viac ako 120 aktívnych účastníkov zastupujúcich finančný sektor, tvorcov politík, sektor budov, priemysel a sektor malých a stredných podnikov.

Podpredseda Euríopskej komisie Maroš Šefčovič privítal predstavený report nasledovne: „Investovanie do energeticky efektívnych opatrení v udovách, priemysle a malých a stredných podnikoch je pre Európu životne dôležité. Budem sa snažiť zaistiť, aby financovanie investícií do energetickej efektívnosti bolo zohľadnené v našich nasledujúcich politikách a tento report bude slúžiť ako inšpirácia pre našu ďalšiu prácu„.

Celý text reportu si môžete prečítať na tomto linku.

Pridaj komentár