Partneri

 

Generálny partner ocenenia EFEKTIA 2017

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny a najväčším súkromným investorom na Slovensku.

Produkujú 69 % z celkovej výroby elektrickej energie na území Slovenska.4 176 MWe výkonu. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 solárne elektrárne.

Slovenské elektrárne v roku 2016 celkovo vyrobili 18 981 gigawatt-hodín elektrickej energie. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 17 242 GWh. Až 90 % dodanej elektriny bolo vyrobenej bez emisií skleníkových plynov – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.
V roku 2016 Slovenské elektrárne vyrobili 855 GWh tepla pre teplárenské účely. Z tohto tepla bolo v lokalite AE Bohunice vyrobených 480 GWh a v Elektrárňach Nováky 284 GWh, na ostatných lokalitách bolo vyrobených 90 GWh.
Slovenské elektrárne pokračujú v posilňovaní svojho záväzku voči udržateľnému rozvoju a inováciám. Prijali sme túto výzvu, ktorej musia v súčasnosti podniky čeliť, a uskutočnili sme transformáciu z doďávateľa komodít na poskytovateľa komplexných energetických služieb naviazaných na maloobchodný predaj elektriny a plynu. Viac informácií o riešeniach pre energetickú efektívnosť.