Kategórie

 

Pre rok 2017 organizátor vyhlasuje nasledujúce kategórie ocenenia EFEKTIA:

  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

Vybraným projektom z projektov, prihlásených do vyhlásených kategórií, organizátor môže udeliť v roku 2017 nasledovné špeciálne ocenenia:

  • Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
  • Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (inak aj projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)